Vizija preduzeća INTER - MEHANIKA je usmerena na orjentaciju ka :

  • Razvoju programa i procesa rada preduzeća na osnovama dugoročnih predviđanja potreba kupaca (korisnika).
  • Visokom nivou fleksibilnosti, potpunom spremnošću za zadovoljenje aktuelnih zahteva kupaca - korisnika.
  • Savremenom stručnom i tehničkom nivou procesa rada i poslovanja.
  • Unapređivanju kvaliteta proizvoda/usluga, procesa i preduzeća i pozitivnom odnosu prema životnoj sredini i zdravlju i bezbednošću zaposlenih. Stalnom razvoju resursa.