INTER-MEHANIKA d.o.o poseduje sertifikate :

Integralni sistem menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne sredine i zdravljem i bezbednošću zaposlenih, po standardima:

  • EN ISO 9001:2008
  • EN ISO 14001:2004
  • BS OHSAS 18001:2007

Važe za oblasti razvoja, proizvodnje, održavanja i ispitivanja šinskih vozila i proizvoda opreme za mašinogranju i metalurgiju. Poseduje i odobrenja i sertifikate ministarstva saobraćaja AD Železnice Srbije potrebna za rad it oblasti železničkih saobraćajnih sredstava (vagoni, lokomotive, mehanizacija...)